Code of conduct for student associations: zero tolerance for inappropriate behavior

Tegenwoordig moeten studenten erop gewezen worden middels een gedragscode wat normaal is binnen onze maatschappij. Respect voor elkaar en integriteit binnen de studentenverenigingen vormen een essentiële basis voor vrije mobiliteit binnen de academische gemeenschap. Het kunnen verplaatsen en mengen in verschillende sociale en educatieve kringen zonder angst voor discriminatie of misbruik